2MXH, 2MXP, 2NM, 2NMD, 2 NGL, NG, 2NGX

Małe zestawy do użytku domowego z 2-ma pompami ze stałą lub zmienną prędkością, z falownikiem.

Budowa

Zestaw do utrzymywania stałego ciśnienia złożony z dwóch pomp. Wyposażony w zawór kulowy i zawór zwrotny na rurociągu ssawnym oraz w zawór kulowy i manometr na rurociągu tłocznym. Rurociągi wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304. Po stronie tłocznej wykonano dwa króćce podłączenia dwóch 20. litrowych zbiorników wyrównawczych.

W szafce sterowniczej znajdują się:

  • mikroprocesor dla pomp ze stałą prędkością obrotową,
  • przemiennik częstotliwości (falownik) dla pomp ze zmienną prędkością.

Działanie

BS2F – pompy ze stałą prędkością

Pompy są załączane/wyłączane w zależności od sygnałów z mikroprocesora, przetwarzającego sygnał ciśnienia, przekazywanego z sieci.

BS1V!F – pompy ze zmienną prędkością i jednym falownikiem

W zależności od rozbioru wody uruchamiana jest jedna (ze stałą prędkością), lub dwie pompy (jedna ze stała prędkością, a druga – ze zmienną prędkością), aby zapewnić żądaną ilość przy zadanym ciśnieniu.

BS2V – pompy ze zmienną prędkością i dwoma falownikami

Zestaw dostarcza żądaną ilość wody przy żądanym ciśnieniu, niezależnie od zmieniających się ilość wody pobieranej oraz ciśnienia, uruchamiając jedną, lub dwie pompy o zmiennej prędkości.

Zastosowanie

  • do pobieranie wody ze studni,
  • jako zestaw do podnoszenia ciśnienia w sieci o niższym ciśnieniu (porozumieć się z administratorem tej sieci).

Silniki pomp

Silniki indukcyjne dwubiegunowe, 50 Hz, 2900 obr/min:

  • jednofazowy 230V +/- 10% z zabezpieczeniem termicznym,
  • trójfazowe 230V/400 +/- 10%, o mocy do 3 kW, dostosowane do współpracy z falownikiem, 400V/690 +/- 10%, o mocy od 4 kW, dostosowane do współpracy z falownikiem.

Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 54.
Wykonanie zgodne z IEC 60034.
Inne wielkości napięć – na żądanie.

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe, membranowe o pojemności 20 l, z wytworzonym wstępnie ciśnieniem – na żądanie.