3MXV

Zestaw z trzema pompami ze stałą prędkością typ MXV, lub ze zmienną prędkością, z falownikiem.

Budowa

Zestaw do utrzymywania stałego ciśnienia złożony z trzech pionowych pomp wielostopniowych. Wyposażony w zawór kulowy i zawór zwrotny na rurociągu ssawnym oraz w zawór kulowy na rurociągu tłocznym. Rurociągi wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304. Po stronie tłocznej wykonano króćce do podłączenia trzech 20. litrowych zbiorników wyrównawczych (dla zestawów 3MXV 25 – 32 – 40), lub dwóch zbiorników 20. litrowych w przypadku zestawów 3MXV 50 – 65 – 80. 

W szafce sterowniczej znajdują się:

  • mikroprocesor dla pomp ze stałą prędkością obrotową,
  • przemiennik częstotliwości (falownik) dla pomp ze zmienną prędkością.

W zestawie znajduje się manometr oraz wyłączniki ciśnieniowe. 

Działanie

BS3F pompy ze stałą prędkością

Pompy są załączane/wyłączane w zależności od sygnałów z mikroprocesora, przetwarzającego sygnał ciśnienia, przekazywanego z sieci.

BS1V2F pompy ze zmienną prędkością i jednym falownikiem 

W zależności od rozbioru wody uruchamiana jest jedna (ze zmienną prędkością), i jedną z dwóch pomp ze stała prędkością, aby zapewnić żądaną ilość przy zadanym ciśnieniu.

BS3V pompy ze zmienną prędkością i trzema falownikami 

Zestaw dostarcza żądaną ilość wody przy żądanym ciśnieniu, niezależnie od zmieniających się ilość wody pobieranej oraz ciśnienia, uruchamiając jedną lub więcej pomp o zmiennej prędkości. 

Zastosowanie

  • do zaopatrzenia w wodę budynków komunalnych i przemysłowych,
  • jako zestaw do podnoszenia ciśnienia w sieci o niższym ciśnieniu (porozumieć się z administratorem tej sieci).

Silniki pomp

Silniki indukcyjne dwubiegunowe, 50 Hz, 2900 obr/min, dostosowane do współpracy z falownikiem:

  • trójfazowy 230/400V +/- 10%, o mocy do 3 kW., 400/690V +/- 10%, o mocy od 4 do 15 kW.

Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 55.
Wykonanie zgodne z IEC 60034.
Inne wielkości napięć – na żądanie.

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe należy montować wraz z instalacją całego zestawu. Zalecane pojemności zbiorników podano w tabelach.