GEO500 – Automat. stacja do zbierania i podnoszenia ścieków i wody opadowej

GEO500 Automatyczna stacja do zbierania i podnoszenia ścieków i wody opadowej.

Budowa

Zbiornik z polietylenu o średniej gęstości, odporny na korozję, o minimalnych wymiarach.

GEO 40 pojedynczy zbiornik o pojemności nominalnej 40 litrów do instalacji z pompami typu GXRM.
GEO 230 pojedynczy zbiornik o pojemności znamionowej 230 litrów do instalacji pomp typu GM 10, GQ, GX lub GM.
GEO 500 podwójny zbiornik o pojemności nominalnej 500 litrów do instalacji dwóch pomp typu GM 10, GQ, GX lub GM.

Zestaw do podłączenia elektropompy.
Możliwość instalacji na poziomie gruntu lub pod ziemią.
W przypadku instalacji podziemnej można zastosować dodatkowe elementy podwyższające (maksymalnie dwa).
Łatwy dostęp do pompy przez pokrywę przymocowaną za pomocą śrub.

Zastosowanie

Automatyczne stacje do zbierania i podnoszenia ścieków, do obsługi ścieków domowych, cywilnych i przemysłowych.
Do zbierania i podnoszenia czystych ścieków i wody deszczowej. Do drenażu powodziowego.