Pompy zatapialne DNA

Seria pomp DNA z wirnikami Vortex używana jest do ścieków i wody zanieczyszczonej.