Pompy poziome MGP

Pompy poziome, wielostopniowe, z wirnikami zamkniętymi.

Budowa

Pompy wirowe poziome, wielostopniowe, z wirnikami zamkniętymi. Zwarta i mocna budowa, bez wystającego kołnierza i z jedno-częściowym łącznikiem i mocowaniem do podłoża. Jednoczęściowy korpus pompy w kształcie beczki, z króćcem ssawnym ponad osią pompy i promieniowym króćcem tłocznym skierowanym w górę. Zalewanie i opróżnianie pompy odbywa się przy pomocy korków: górnego – zalewanie, dolnego – opróżnianie.

Zastosowanie

  • zaopatrzenie w wodę,
  • pompa uniwersalna, do użytku domowego,
  • do gospodarstw rolniczych i ogrodniczych (nawadniania).

Warunki pracy pompy

Dopuszczalna temperatura cieczy do +50°C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do +40°C.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 8 barów.
Przeznaczona do pracy ciągłej.

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2800 rpm).
MGP: Trójfazowy 230/400 V +/- 10%.
MGPM: Jednofazowy 230 V +/- 10%, z zabezpieczeniem termicznym.
Kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej.
Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 54.
Skonstruowany zgodnie z EN 60335-2-41.

Wykonania specjalne na zamówienie

  • Inne wartości napięć
  • Częstotliwość 60 Hz
  • Stopień ochrony IP 55
  • Uszczelnienia mechaniczne specjalne
  • O-ringi korpusu wykonane z FPM
  • Wyższa/niższa temperatura płynu lub otoczenia