Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NM, NMD

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi, z króćcami gwintowanymi.

Budowa

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi. Silnik elektryczny z przedłużonym wałem, na którym osadzony jest wirnik (NM) lub wirniki (NMD).

NM: pompy z wirnikiem pojedynczym,
NMD: pompy z dwoma wirnikami osadzonymi plecami do siebie (dla zniesienia sił osiowych).
Króćce: gwintowane zgodnie z ISO 228/1 (BS 2779). 

Zastosowanie

 • dla cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych do materiałów pompy (dopuszczalna zawartość ciał stałych: 0,2 %).
 • do zaopatrywania w wodę
 • do obiegów wodnych, cieplnych , klimatyzacyjnych i chłodzących
 • do zastosowań przemysłowych i domowych
 • dla ochrony przeciwpożarowej
 • do systemów nawadniania.

Warunki pracy pompy

Dopuszczalna temperatura cieczy od -10°C do +90°C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do +40°C.
Całkowita wysokość ssania: 7 metrów
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 10 barów (16 barów dla pomp NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Praca ciągła.

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).
NM, NMD: Trójfazowy 230/400 V +/- 10% do 3 kW
400/690 V +/- 10% od 4 do 9,2 kW.
NMM, NMDM: jednofazowy 230 V +/- 10 %, z zabezpieczeniem termicznym.
Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 54
Wykonany zgodnie z Dyrektywą IEC 60034. 

Wykonania specjalne na zamówienie

 • Inne wielkości napięcia
 • Częstotliwość 60 Hz
 • Stopień ochrony IP 55
 • Uszczelnienia mechaniczne specjalne
 • Wyższa/niższa temperatura cieczy lub otoczenia.