Regulator poziomu Small

Small – mały i silny.

Regulator poziomu Small jest wyłącznikiem pływakowym, który umożliwia urządzeniom elektrycznym automatyczne uruchomienie i zatrzymanie (zwykle pomp, lecz także elektrycznie sterowane zawory, alarmy itp.), jeśli początkowy poziom został osiągnięty.

Najważniejszymi cechami charakterystycznymi tego przyrządu są: jego mała wielkość, wysoka niezawodność, z wysokim potencjałem przemienności, jest wyposażony w wysoce zamienne właściwości 21(8)A – 250 V lub 10(6) – 400 V/20(8)A-250 V. W pierwszym przypadku, zauważą Państwo, że zewnętrzne znakowanie jest 10(8) A – 250 V, podczas gdy w drugim przypadku, 10(6) – 400 V/ 10 (8) A – 250 V.

Model 53 z kablem wydajności 3X1 może być używany do opróżniania lub napełniania zgodnie z kablami, które zostały podłączone. Dla pozostałych modeli, w momencie składania zamówienia, niezbędne jest zaznaczenie, która funkcja jest wymagana.

Typy

Typ 53 z kablem wydajności 3X1 mogą być używane dla napełniania lub opróżniania zgodnie z kablami, które zostały podłączone.

Typ S06-10-400 jest zaopatrzony w mikro-wyłączniki, które mają wysoce zamienne właściwości 20(6)A 400 V ~ /10(8)A 250 V~, i zgodnie z zatwierdzonymi certyfikatami znajdziecie Państwo, że zewnętrzne oznaczenie to 10(6) A 400 V ~ /10(8)A 250~. Jest dostępny z olejoodpornym H07RNF-3G1. Przy zamówieniu proszę zaznaczyć, czy potrzebna jest funkcja napełniania czy opróżniania.

Typ 53/110 jest zaopatrzony w mikro-wyłączniki, które mają wysoce zamienne właściwości 21(8)A – 250 V, i zgodnie z zatwierdzonymi certyfikatami znajdziecie Państwo, że zewnętrzne oznaczenie to 10(8) A – 250 V. Jest dostępny z olejoodpornym H07RNF-3G1. Przy zamówieniu proszę zaznaczyć, czy potrzebna jest funkcja napełniania czy opróżniania.