Sewkencer

Przełączniki wyboru pomp.

SEKWENCER

Urządzenie, dzięki wykorzystaniu przełącznika ciśnieniowego, założonego w obwodzie, pozwala na kontrolę i odwracanie dwóch pomp w systemach autoklawu.

System jest zależny od stanu pływaka, który Zapobiega jego działaniu w razie braku wody. Jest możliwe dodanie drugiego przełącznika Ciśnieniowego (lub ciśnieniowego wyłącznika Bezpieczeństwa), który umożliwia obu Pompom działanie, gdy jedna jest Niewystarczająca do utrzymania ciśnienia Systemu w żądanych warunkach zasilania. 

Ponadto, w przypadku wadliwej pompy obwód rozpoznaje status i pozwala na aktywację drugiej, tym samym umożliwiając stałe dostarczanie wody. Dzięki temu Urządzeniu jest możliwe zrealizowanie sterowania konwencjonalnego systemu autoklawu, poprzez jedynie dodanie stycznika oraz części termicznej, przy znacznie zmniejszonych kosztach.