Wyłącznik pływakowy FLOTEC

Wyłącznik pływakowy do swobodnego zawieszenia.

Flotec

Wyłącznik pływakowy do swobodnego zawieszenia dla zastosowań standardowych, który uruchamia i zatrzymuje pompę, zmieniając pozycję kąta zgodnie ze zmianami poziomu cieczy. 

Ten wyłącznik pływakowy jest szczególnie przydatny dla kontroli poziomu wody opadowej i w systemach zanieczyszczonej wody. Wyposażony w dwie komory, aby zapewnić odporność nad szok i ciśnienie oraz pozwala uniknąć uziemienia i zastąpić je innym kablem elektrycznym. 

Z tych powodów, Flotec, wraz z modelem Supertec, jest jedynym certyfikowanym wyłącznikiem pływakowym, który (na żądanie i tylko z kablem 3×1 A07 RN-F, może być używany do aktywacji pomp zarówno do opróżniania jak i do napełniania. Mikro-wyłącznik 20 (8) Amperów.