Wyłącznik pływakowy pionowy MOUSE

Wyłącznik pływakowy pionowy.

Mouse

Wyłącznik pływakowy pionowy, idealny do instalowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie klasyczne wyłączniki pływakowe nie mogłyby poruszać się. Pozwala użytkownikowi ustalać zgodnie ze swoimi potrzebami poziomy minimalny i maksymalny przesuwając pływaki wzdłuż wału pionowego i ustalając położenie śrubami.

Można tez wybrać wyłącznik z odpowiednią długością wału.

Może być stosowany do sterowania od poziomu w instalacjach wody czystej, zanieczyszczonej, w ściekach pochodzenia przemysłowego w tym, zawierające związki chemiczne.

Wyłącznik pływakowy Mouse wymaga okresowej kontroli części składowych.