Zestaw przeciwpożarowy AUE, AUD, AUED

Zestaw przeciwpożarowy.

Budowa

Konstrukcja zestawów jest zgodna z normą UNI-EN 12845, dla zestawów do instalacji tryskaczowych oraz z normą UNI-EN 10779, dla zestawów do instalacji hydrantowych. Zestawy mogą być złożone z jednej lub z dwóch pomp głównych. W skład zestawu wchodzi także pompa pomocnicza, której zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia na odpowiednim poziomie, bez konieczności włączania pomp głównych.

Zastosowanie

Zestawy przeciwpożarowe służą do zaopatrzenia w wodę automatycznych instalacji przeciwpożarowych oraz hydrantowych.

Działanie

Zestaw jest uruchamiany po sygnale spadku ciśnienia w sieci ppoz. Pierwsza uruchamiana jest pompa pomocnicza. Jeśli nie jest w stanie przywrócić panującego wcześniej ciśnienia – włącza się pompa główna. W przypadku dwóch pomp głównych pracują one w kaskadowym systemie sterowania (czujniki ciśnieniowe dla odpowiednich poziomów ciśnienia załączających pompy).

Czujniki ciśnienia służą tylko do uruchamiania pomp głównych. Pompy główne w zestawach zgodnych z UNI-EN 12845 są wyłączane ręcznie, a w zestawach zgodnych z UNI-EN 10779 – automatycznie, z użyciem timera.

Przepona recyrkulacyjna umożliwia pracę pomp w sytuacji, gdy rurociąg tłoczny jest zamknięty (nie ma poboru wody w sieci), przeciwdziałając przegrzewaniu się wody w korpusie pompy.

Sprawdzanie działania zestawu (na żądanie)

Programowalny zegar w skrzynce sterowniczej umożliwia uruchamianie pomp głównych (tylko z silnikami elektrycznymi) w celu ich sprawdzenia raz na tydzień. Przepona recyrkulacyjna przeciwdziała przegrzewaniu się wody w korpusie pompy.

Pompy

Pompy główne

Pompami głównymi mogą być:

 • pompy typu N, poziome pompy wirowe jednostopniowe,
 • pompy typu NMD poziome pompy wirowe z dwoma wirnikami,
 • pompy typu MXV, pionowe pompy wirowe wielostopniowe,
 • pompy typu SD, SDS, SDN pompy wirowe głębinowe.

Pompy typu N są połączone z silnikami sprzęgłem, co pozwala na prace w części hydraulicznej bez konieczności demontażu silnika.

Pompa pomocnicza

Pompą pomocniczą może być pompa samozasysająca, pompa wirowa z dwoma wirnikami, pompa wielostopniowa pionowa lub pompa głębinowa. Wysokość podnoszenia pompy pomocniczej jest zawsze wyższa od wysokości podnoszenia pomp głównych.

Silniki elektryczne

Silniki indukcyjne dwubiegunowe 50 Hz, 2900 obr/min, trójfazowe 230/400V +/- 10% o mocy do 3 kW, 400/690V +/- 10% o mocy 4 kW i większe.

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP 54 dla pomp monoblokowych, IP 55 dla pomp ze sprzęgłem i IP 68 dla pomp głębinowych.
Wykonanie zgodne z IEC 60034.
Inne wielkości napięć i częstotliwości – na żądanie.
Silniki spalinowe (do standaryzowanych pomp typu N).
Silniki z wtryskiem bezpośrednim, ze skrzynka sterowniczą, zbiornikiem paliwa, akumulatorami i osłoną dźwiękochłonną.

Wyposażeniem każdej pompy głównej jest:

 • wakuometr na rurociągu ssawnym,
 • zawór motylkowy na rurociągu ssawnym (na żądanie, gdy zestaw ma pracować pod napływem),
 • zawór motylkowy i manometr na rurociągu tłocznym,
 • przepona recyrkulacyjna,
 • czujnik ciśnienia do sygnalizacji pracy pompy,
 • zawór zwrotny klapowy,
 • obieg do przeprowadzania prób uruchamiany ręcznie, wyposażony w czujniki ciśnienia, manometr, zawór zwrotny, zawór motylkowy i naczynie cylindryczne 20. litrowe (15 bar) dla każdej pompy.

Wyposażeniem każdej pompy pomocniczej jest:

 • zawór kulowy na rurociągu ssawnym (na żądanie, gdy zestaw ma pracować pod napływem),
 • zawór zwrotny i zawór kulowy na rurociągu tlocznym,
 • obieg do przeprowadzania prób uruchamiany ręcznie, wyposażony w czujniki ciśnienia, manometr, zawór zwrotny, zawór motylkowy i naczynie cylindryczne 20. litrowe (15 bar) dla każdej pompy.

Wyposażenie pozostałe:

 • króciec tłoczny,
 • podłączenie zbiornika ssawnego (tylko dla zestawów pracujących pod napływem),
 • zestawy z pompami wielostopniowymi pionowymi, lub z pompami głębinowymi, których wysokość podnoszenia jest wyższa niż 7 barów są wyposażone w zawory bezpieczeństwa,
 • króciec ssawny, jako niezgodny z obowiązującą normą, nie jest dostarczany.

Na zamówienie:

 • podłączenie przepływomierza,
 • przepływomierz przeponowy kołnierzowy.

Skrzynki sterownicze

Skrzynki zasilające pomp głównych (silniki elektryczne)

Każda pompa posiada własną skrzynkę metalową o stopniu ochrony IP 54, w której znajdują się urządzenia do sterowania pracą pompy.
Rozruch bezpośredni dla silników o mocy do 5,5 kW.
Rozruch silników o mocy równej lub większej od 7,5 kW: gwiazda/trójkąt, z bezpiecznikami, stycznikami i timerem.

Na zamówienie:

 • zegar programowalny do testów tygodniowych,
 • timer do zatrzymywania pomp po 20 minutach (UNI 10 779).

Na drzwiczkach szafki znajduje się:

 • bieżące odczyty woltomierza i amperomierza,
 • przełącznik „ręczne – 0 – automatyczne” z wyciągalnym kluczem tylko w pozycji „automatyczne”, przyciski Start/Stop, sygnalizacja świetlna zasilania/braku zasilania, pracy pomp.

Skrzynki zasilające pomp głównych (silniki spalinowe) W skrzynce znajdują się elektroniczne urządzenia sterujące pracą silników spalinowych i przedstawiające stan naładowania akumulatorów.

Na drzwiczkach szafki znajduje się:

 • bieżące odczyty stanu sieci,
 • płytę czołową modułu elektronicznego,
 • przełącznik „ręczne – 0 – automatyczne” z wyciągalnym kluczem tylko w pozycji „automatyczne”.

Skrzynka zasilająca pompy pomocniczej

Pompa pomocnicza posiada własną skrzynkę metalową o stopniu ochrony IP 54, w której znajdują się urządzenia do sterowania pracą pompy.

Skrzynka sterująca (na zamówienie)

Jest przeznaczona do zamontowania we wskazanym miejscu, do wskazywania stanu pracy lub awarii zestawu. Musi być zasilona napięciem 220V, oraz wytwarzać sygnał akustyczny i świetlny przez 24 godziny.