3F Control

Jedno i trójfazowy kontroler sieci.

Mod. 22 – jednofazowy kontroler sieci

To urządzenie do ochrony silnika kontroluje, czy spadek napięcia nie przekracza ustalonej wartości, poprzez wyłączenie stycznika w wypadku, gdy to nastąpi. Stycznik ma opóźnienie w celu zapobieżenia krótkotrwałym i tymczasowym zanikom. 

Mod. 33 – trójfazowy kontroler sieci 

To urządzenie jest zaprojektowane do monitorowania zasilania trójfazowego, zaniku jednej fazy oraz obniżenia (się) dostarczanej mocy. Stycznik pozwala na start silnika tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie powyższe warunki. Stycznik ma opóźnienie w celu zapobieżenia krótkotrwałym i tymczasowym zanikom.