Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NM, NMS

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi (z króćcami kołnierzowymi).

Budowa

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi. Silnik elektryczny z przedłużonym wałem, na którym osadzony jest wirnik. Korpus pompy ze króćcem ssawnym usytuowanym osiowo i króćcem tłocznym usytuowanym promieniowo ku górze. Podstawowe wymiary i charakterystyki zgodne z EN 733.

Połączenia kołnierzowe: kołnierze PN 10, zgodnie z EN 1092-2.
Kołnierze (na żądanie).

RozmiaryKołnierze
od NM 32/… do NM 50/…Kołnierze wkręcane EN 1092 – 1, PN 16
od NM 65/…do NM 100/250Kołnierze do spawania EN 1092-1, PN 10

Zastosowanie

 • dla cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych do materiałów pompy (dopuszczalna zawartość ciał stałych: 0,2 %).
 • do zaopatrywania w wodę
 • do obiegów wodnych, cieplnych , klimatyzacyjnych i chłodzących
 • do zastosowań przemysłowych i domowych
 • dla ochrony przeciwpożarowej
 • do systemów nawadniania

Warunki pracy pompy

Dopuszczalna temperatura cieczy od -10°C do +90°C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do +40°C.
Całkowita wysokość ssania: 7 metrów
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 10 barów (16 barów dla pomp NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Praca ciągła.

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).
NM: Trójfazowy 230/400 V +/- 10% do 3 kW
400/690 V +/- 10% od 4 do 75 kW.
Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 54
Wykonany zgodnie z IEC 60034.

Wykonania specjalne na zamówienie

 • Inne wielkości napięcia
 • Częstotliwość 60 Hz
 • Stopień ochrony IP 55
 • Uszczelnienia mechaniczne specjalne
 • Uszczelnienie dławicowe (tylko dla wykonania standardowego NM)
 • Jednofazowy silnik (NMM) do 1,5 kW.
 • Wykonanie przeciwwybuchowe zgodnie z Dyrektywą 94/9 EEC (ATEX).
 • Wyższa/niższa temperatura cieczy lub otoczenia.